TANDIMPLANTATER – MANGLENDE TÆNDER KAN ERSTATTES

Hvis du mangler en eller flere tænder, hjælper vi dig med at erstatte dem. Vi tilbyder både tandimplantater, broer eller aftagelige proteser for at få det komplette tandsæt, du ønsker.

Om du skal vælge den ene eller anden løsning, afhænger af dine tænders tilstand og/eller, hvor mange tænder, du mangler.

Tal derfor med os om, hvad der vil være den bedste løsning for dig.

HVAD ER EN TANDBRO?

En tandbro er faktisk stort set, som man bygger broer over vandet: der skal være bropiller i hver side til at bære broen, og broen “hænger” over området, hvor der mangler tænder.

Der er dog grænser for, hvor mange tænder, en bro kan erstatte. En lang bro kræver flere naturlige tænder (eller implantater) til at bære den. En tandbro er cementeret fast på de naturlige tænder (eller skruet på implantater) og ser helt naturlige ud, samtidig med, at de føles som dine egne tænder.

Om du bør have en tandbro eller et implantat, afgøres i høj grad af, hvor sunde de kommende bropiller/tænder er. Er de sunde og uden fyldninger, er implantat det bedste valg, idet tænderne skal slibes til, så en bro kan laves. Er det tænder, der i forvejen er svækkede med store fyldninger og burde have en krone, er det oplagt at lave en bro i stedet for et implantat, da man så slår to fluer med samme smæk: får erstattet den/de manglende tænder og styrket de svækkede.

Broer bliver normalt fremstillet for, at du kan få flere tænder at tygge med eller for at forbedre dit udseende.

Broer erstattes i disse år i stigende omfang af implantatbehandling.

TANDIMPLANTATER – HVAD KAN DE?

Et tandimplantat er en revolutionerende og banebrydende måde at erstatte manglende tænder på. Og er det tætteste, du kan komme på en naturlig tand/tænder.

Både unge, som ældre kan få foretaget implantatbehandlinger. Der kan dog være forhold hos den enkelte, der gør, at der må vælges en anden løsning end implantatbehandling.

Et implantat kan være fordelagtig, da det ikke involverer andre tænder i munden og dermed skåner dem. Så lad os rådgive dig til den bedste løsning.

Et tandimplantat er en lille skrue fremstillet af titanium, der er 4-5 mm tyk og 8-15 mm lang. Titanium gør, at det i knoglevæv er i stand til at indgå i en fysisk-kemisk forbindelse til knogle. Dermed bliver den “plantet” i kæben, hvor den, efter en helingsperiode sidder urokkelig fast.

Herefter kan der bygges en ny tand på implantatet. Tandimplantater kan også bruges som bropille i en brokonstruktion eller hjælpe med at fastholde en ustabil protese.

Store muligheder for at få fastsiddende tænder, som føles naturligt og rart.

TANDIMPLANTATER I HELE MUNDEN

Implantater kan enten isættes til erstatning af en enkelt tand, eller danne basis for flere tænder – ja, eller fuldstændig restaurering af et fastsiddende tandsæt med tandimplantater i hele munden, som fastholder en tandprotese.

TANDIMPLANTATER – HVORDAN ER FORLØBET?

Tandimplantater isættes ved et lille kirurgisk indgreb under lokalbedøvelse. Der lægges et lille snit i tandkødet, som åbnes, så knoglen fritlægges, og der bores et lille hul i knoglen, hvorefter implantatskruen skrues i.

TANDIMPLANTAT GØR DET ONDT?

Da du er bedøvet, gør indsættelsen af implantatet ikke ondt og er dermed smertefrit. Tandkødet bliver så lukket hen over implantatet med et par sting, som kan fjernes efter 7-14 dage. Efter operationen er der normalt kun få gener.

Efter operationen skal området hele i ca. 3-4 måneder, før der kan tages et aftryk mhp at selve kronen/broen kan fremstilles og kommer på.

I nogle særlige tilfælde kan et implantat isættes i samme omgang, som tanden fjernes …og forsynes med en tandkrone med det samme, men det øger risikoen for komplikationer.

KOMPLIKATIONER VED TANDIMPLANTATER

Det er meget sjældent, at der er komplikationer eller problemer ved tandimplantater, idet materialet (titanium) er meget vævsvenligt.

Infektioner i forbindelse med tandimplantater forekommer  stort set kun i forbindelse med dårlig mundhygiejne og kan medføre, at implantatet afstødes eller falder ud. Skulle det ske, kan implantatet fjernes og efter ca 2 måneder erstattes med et nyt.

Det skal dog påpeges, at rygning øger risikoen for problemer med implantatbehandling.

Et tandimplantat kan godt løsne sig, men i langt de fleste tilfælde er det kun kronen – som så kan skrues fast igen.

PROTESER PÅ IMPLANTATER

Mistede tænder kan også erstattes med en aftagelig protese. Og mangler alle tænder, kan implantater med fordel forbedre ens protesekomfort, idet protesen sidder fast og ikke løsner sig ved spisning eller tale.  Især helproteser er for mange et stort problem. Ved hjælp af indsættelse af blot få implantater kan en såkaldt tryklåsprotese sikre, at protesen sidder fast.

Der vil normalt skulle indsættes mindst 2 implantater i underkæben og 4 i overkæben, for at det kan lade sig gøre. Det kræver også gode knogleforhold, og hvis man ikke har det, kan der muligvis tilføres knogle til at opbygge kæben.

Nogle gange er det også muligt, at der indsættes 6-8 implantater i hver kæbe, og fremstille fastsiddende broer, der skrues fast og ikke kan tages af. Fastsiddende tænder giver utvivlsomt en bedre tyggefunktion samt øget livskvalitet og socialt velvære.

GARANTI PÅ TANDIMPLANTATER

Der kan aldrig gives en garanti for en behandling, der er meget biologisk afgørende. De seneste undersøgelser viser dog, at ca 95 % af alle tandimplantater stadig fungerer efter 10 år.

TANDIMPLANTATER PRISER

Prisen for tandimplantater er noget dyrere end aftagelige proteser, men meget nærmere dine naturlige tænder. Prisen kan ikke siges, før du har haft en konsultation, da alle biologiske forhold er forskellige. Så du og din pengepung må afgøre, hvad der er rigtigt for dig.

Kontakt os for en konsultation, så vi kan vejlede dig.

Vi hører til i Odder og hjælper patienter langvejsfra, – selvfølgelig mest fra Malling, Beder, Samsø og omegn.

tandimplantater, tandlaegecanter, odder, samsoe
   
tandimplantater, tandlaegecanter, odder, beder
   
tandimplantater, bente, canter, odder, malling
   
tandlaege, bente canter, broer, implantater
   
tandimplantater, bente, canter, odder
   
tandlaege, bente canter, broer, implantater
   

VIL DU VIDE MERE?

Du er altid velkommen til at ringe til klinikken på:

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Et tandimplantat er en kunstig erstatning af en eller flere manglende tænder. Et implantat er en kunstig rod af metal, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler.

Et implantat kan være fordelagtig, da den ikke involverer andre tænder i munden og dermed skåner dem.

Da du er lokalbedøvet, gør indsættelsen af implantatet ikke ondt og er smertefrit. De første timer efter operationen er mund og sår bedøvet og vil ikke gøre ondt.

Når bedøvelsen er væk, kan der komme ømhed og lettere smerter.

Prisen for tandimplantater er noget dyrere end aftagelige tandproteser, men meget nærmere dine naturlige tænder. Prisen kan ikke siges, før du har haft en konsultation, da alle biologiske forhold er forskellige.

Er du medlem af Sygeforsikring “danmark”, kan du få tilskud til behandlingen.

Akut hjælp
Bestil tid
Find vej
Kontakt os