VÆRD AT VIDE

Har du fået tandpine eller styrtet på din cykel?

RING NU: 86 54 50 50

Man ved aldrig, hvornår man har brug for en akut tandlæge, hvis man har fået tandpine eller kommer til skade med sine tænder. Og det eneste, der hjælper mod akut tandpine eller akut tandskade, er i første omgang smertestillende og dernæst akut tandlægehjælp.

Derfor tilbyder vi altid akut tider på vores klinik i Odder, så uanset, om du kommer fra Hanstholm, Esbjerg, Beder, Malling eller Samsø, så har du altid mulighed for at få en af vores akut tider – kontakt os på 86 54 50 50

Har du en flækket tand eller knækket tand? Læs her hvad du skal gøre.

Er du så uheldig, at du har været ude for en tandskade – så fortvivl ikke. Der er næsten ingen grænser for, hvad der i dag kan gøres. Det er dog vigtigt, at du får set på skaden så hurtigt som muligt – lige meget hvor ubetydelig den umiddelbart synes at være. Små tandskader, hvor blot en lille flig af tanden er slået af, kan let udbedres med plast, men det skal samtidig sikres, at tanden ikke har lidt yderligere overlast ved slaget – dvs. at nerven ikke har taget skade, hvilket skal kontrolleres – også efter et stykke tid.

Vores plastmaterialer er i dag så stærke og æstetisk flotte, at skaden bliver helt usynlig og der sjældent behøves yderligere behandling. Er skaden derimod mere omfattende, kræver det ofte en krone, som er en ny “skal” til tanden. Den er ekstrem stærk og æstetisk utrolig flot og naturlig. Er tanden helt mistet eller så ødelagt, at den ikke kan restaureres, kan vi i dag også “plante” en ny – det hedder et implantat.

Husk at tjekke, om du har en tandforsikring inkluderet i dine forsikringer – og anmeld skaden uanset skadens størrelse.

Hvis du ikke har dækning fra dine egne forsikringer, kan kommunen måske yde støtte.

Læs også mere om dine muligheder for et evt lån på Sundhed+Ansøg om en Sundhed+ Kredit

Få hjælp til din tandlægeskræk – tandlægeangst kan behandles

Her på klinikken er vi vant til at håndtere personer med angst for tandbehandling. Det har vi stor erfaring med. Du skal ikke være flov – vi kan hjælpe dig til at komme af med den. Det vigtigste er, at have en åben snak om din angst, herunder hvad, der har skabt den. Sådan kan vi sammen finde frem til en metode, så du får en tryg og god oplevelse. Vi har stor succes med at benytte akupunktur mod angsten – og den er helt gratis. Vi har også samarbejde med en hypnotisør

Hvad er tandlægeskræk
Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk eller tandlægeangst er faktisk et dårligt navn, for det er ikke tandlægen, man er bange for, men undersøgelsen, instrumenterne, behandlingen og eventuelle smerter. Er angsten så stor, at man ikke går til tandlæge, kaldes lidelsen odontofobi.

Har du tandlægeskræk? Læs mere om hvordan vores tilgang til tandlægeskræk kan hjælpe dig.

VI ANVENDER DAGLIGT AKUPUNKTUR HER PÅ KLINIKKEN

Her på klinikken har vi mange års erfaring i udøvelsen af akupunktur både som smertestillende redskab, afhjælpning af brækreflekser under tandbehandlingen, behandling af kæbe- og bihulebetændelse, men også ved afhjælpning af tandlægeskræk.

  • Akupunktur kan erstatte en bideskinne eller, i kombination, give bedre behandling af kæbeproblemer
  • Akupunktur har effekt ved behandling af smerter, herunder ansigts-, bi- samt kæbehule, hovedpine/migræne
  • Akupunktur har en god effekt på angst og stress
  • Akupunktur kan nedsætte forbruget af smertestillende medicin efter indgreb
  • Akupunktur kan nedsætte brækfornemmelser

Ved Afbud: Er du forhindret i at møde til den aftalte tid, er det yderst vigtigt, at du melder afbud hurtigst muligt – og senest dagen før inden kl. 12.00 på telefon 86 54 50 50

Ved udeblivelse: Vi er i henhold til sygesikringsoverenskomsten, berettiget til at sende en regning ved udeblivelse uden afbud. Det gør vi kun ved gentagne tilfælde, og beløbet afhænger af, hvor lang tid, der var reserveret til dig. Husk på, at vi kunne have hjulpet en anden.

Klinikkens adresse er: Rosensgade 14 i Odder…lige over Apoteket.

Der er gratis parkering i hele Odder, dels på de mange nærliggende P-pladser – lige udenfor døren og bag bygningen.

Mange tror fejlagtigt, at vi automatisk får den nye adresse ved flytning, men det gør vi ikke.
Husk derfor straks at give os besked ved ændring af privatadresse, telefonnummer hjemme, mobil, eller på arbejdet, e-mail adresse, mm.
På denne måde hjælper du os, til at kunne servicere dig korrekt.

Klinikken ligger på 1. sal og elevator er der ikke. Vi har dog en trappelift, som kan hjælpe dig op. Trappeliften er nem at betjene: Du sætter dig bare i den og trykker på knappen. Så kører den dig op til indgangsdøren.

Alle vore instrumenter samt alle vores boremaskiner vaskes og steriliseres mellem hver behandling. Alt, hvad vi bruger på klinikken er enten steriliseret eller fremstillet af engangs materialer. Denne meget vigtige procedure checkes dagligt.

Regningen betales umiddelbart efter endt behandling.
Betaling kan foregå kontant, mobilepay eller med Dankort.
Ved større længerevarende behandlinger, skal betaling ske med á conto beløb, så indbetalingerne hele tiden følger den udførte behandling. Ofte indbetales et acontobeløb svarende til 50% af den samlede forventede regning ved indledning af behandlingen.
Afdragsordninger kan undtagelsesvis aftales individuelt.
Restancer sendes til inkasso, hvor samtlige omkostninger betales af dig.

Du får hos os automatisk tilskud til visse behandlinger fra Region Midt. Desuden indsender vi automatisk til Sygeforsikring Danmark, hvis du er medlem.

Vi er stolte af at kunne tilbyde behandling af høj faglig kvalitet med godt håndværk, det mest moderne udstyr i branchen, de bedste materialer og teknikker. Vi har humor, menneskelig indsigt og empati.

Det er kun en mindre del af de behandlinger, vi tilbyder, som vi selv kan prissætte. De fleste er bestemt af overenskomsten mellem Regionerne og Dansk Tandlægeforening, og priserne er derfor det samme hos alle tandlæger i hele Danmark. Du kan se priserne her.

Som alle andre, er vi nødt til at opgive vore øvrige priser i et interval. Det er nødvendigt, da det ikke er muligt at sammenligne eksempelvis to huller i to tænder. De er aldrig ens og kræver forskellige tilgange, materialer samt materialemængder.

Tidsforbruget er også individuelt fra tand til tand. Når vi har undersøgt dine tænder, kan vi give dig et mere nøjagtigt overslag. Du kan se et uddrag af vores priser på de mest gængse behandlinger her.

Det vil ofte være en god ide at være medlem af Sygesikringen ”danmark”. Du kan læse mere om, hvor meget, der gives i tilskud til tandbehandling her.

Kig forbi klinikken, så kan vi meget bedre vejlede dig!

Husk at akupunktur i forbindelse med behandling er GRATIS!

Betaling foregår kontant, med dankort eller mobilepay efter endt behandling.

Du har også mulighed for lån til din tandlægeregning.
Læs mere om din muligheder på Sundhed+Ansøg om en Sundhed+ Kredit

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.  Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

VIL DU VIDE MERE?

Du er altid velkommen til at ringe til klinikken på:

Akut hjælp
Bestil tid
Find vej
Kontakt os